Kravet för diplomering av tekniker har höjts!

Kravet för att en tekniker med lång erfarenhet har höjts för att kompetensen ska säkerställas ytterligare. Detta träder i kraft från och med första januari 2024.

För att bli diplomerad genom den ”alternativa” vägen som diplomerad tekniker så innebär det att teknikern måste genomföra en kunskapskontroll. Denna kurs i ”kunskapskontroll” hålls den 10 oktober 2024 digitalt. Anmälan till denna kurs kommer att finnas på hemsidan nu under våren.

Krav för diplomering av pumpservicetekniker är följande;

Genomgångna kurser inom Pumpserviceföretagen med godkänt resultat i

grundkurs pumpteknik
fortsättningskurs pumpteknik

Genomgångna kurser inom Pumpserviceföretagen eller annan relevant utbildare, ex leverantör.

med godkänt resultat i:

en valfri fortsättningskurs
Intyg från arbetsgivaren på färdighet och kunskap om krav och regler som finns i branschen (säkerhet, miljö etc).
Praktiskt arbete i branschen i minst tre år (styrkt och dokumenterad)

Alternativ regel

För servicetekniker med lång erfarenhet av praktiskt arbete ges möjlighet att erhålla diplomering genom att uppfylla följande krav:

Sex års erfarenhet av praktiskt arbete inom pumpservice. Intyg från arbetsgivaren på färdighet och kunskap om krav och regler som finns i branschen säkerhet, miljö etc), se bilaga.

Genomgången utbildning anordnad av Pumpserviceföretagen eller annan relevant utbildare, ex leverantör de senaste fem åren.

Genomfört ”kunskapskontroll för diplomerad tekniker”

För att bibehålla diplomering skall servicetekniker minst vart 5:e år genomgå valfri fördjupningskurs anordnad av Pumpserviceföretagen eller leverantör.

 


Nyheter


Lyckat års- och vårmöte!

Mötet inleddes med en imponerande serie av arbetsgruppsmöten, där våra medlemmar fick en möjlighet att engagera sig i viktiga frågor

Grundkurs i pumpteknik

Ett stort tack till alla deltagare som delade med sig av sin entusiasm och kunskap under dessa intensiva dagar! Ert

Byt, reparera, optimera eller komplettera din pump!

  Visste du att: Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i

Kravet för diplomering av tekniker har höjts!

För att bli diplomerad genom den ”alternativa” vägen som diplomerad tekniker så innebär det att teknikern måste genomföra en kunskapskontroll.