Medlemskap

Till medlemmar i Pumpserviceföretagen kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom Pumpserviceföretagens verksamhetsområde samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Jag vill ansöka om medlemskap i Pumpserviceföretagen och kan här skriva ut en Ansökningsblankett direkt och skicka in till kansliet.

  Jag vill ha mer information om medlemskap och vill bli kontaktad

  Företag: (obligatorisk)

  Postadress: (obligatorisk)

  Postnummer: (obligatorisk)

  Ort: (obligatorisk)

  Kontaktperson: (obligatorisk)

  E-post: (obligatorisk)

  Mobiltelefon: (obligatorisk)

  Telefon: (obligatorisk)