Medlemskap

Målet med arbetet i  Pumpserviceföretagen är att verka för branschens positiva utveckling genom att erbjuda alla medlemmar aktiviteter, information, utbildningar och möjlighet att aktivt delta i arbetsgrupper och sakfrågor.

  • Pumpserviceföretagen – den naturliga mötesplatsen för pumpserviceföretag.

Vi erbjuder:
• Tillgång till ett värdefullt nätverk och branschforum med möjlighet att diskutera aktuella frågor och gemensamma intressen.
• Deltagande i vårt branschgemensamma arbete inom hälsa och säkerhet i syfte att förebygga ohälsa och tillbud.
• Återkommande professionella utbildningar i pumpteknik, avloppsarbete, kontroll före idrifttagning, schemaläsning, auktorisation B el etc.
• Uppskattade medlemsmöten två gånger per år med intressanta talare och unika företagsbesök.
• Pumpserviceföretagen är språkrör för pumpserviceföretag verksamma i Sverige
• Ger medlemmarna tillgång till mycket fördelaktiga grossistavtal
• Pumpserviceföretagen är remissinstans för elfrågor Elsäkerhetsverket
• Pumpserviceföretagen bedriver utbildning av pumptekniker för att säkerställa den långsiktiga försörjningen av välutbildad arbetskraft till pumpservice branschen
• Möjlighet att certifiera ditt företag

Informationsblad om medlemskap.

Ta del av stadgarna.

Vill du ansöka om medlemskap i Pumpserviceföretagen? Här kan du skriva ut en ansökningsblankett direkt och skicka ifylld till kansliet:

Pumpserviceföretagen
Box 5510
114 85 Stockholm

eller till kansliet@pumpserviceforetagen.se

Varmt välkommen med din medlemsansökan!