Miljö och hållbarhet

Visste du att pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning? Många av dem drivs ineffektivt. Energieffektiva produkter är ett av de bästa sätten för att omedelbart minska koldioxidutsläppen.

Genom att optimera pumparnas verkningsgrad kan man minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Bra både för lönsamhet och klimat!

Reparera eller köpa nytt? Hur ser ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ ut? Certifierade företag har kunskap och ger dig råd om hållbara lösningar. Pumpen ska även justeras in därför behöver du anlita ett certifierat företag.

De flesta pumpar körs t.ex. på ett fast varvtal dygnet runt, trots att behovet varierar stort under dagen. Detta resulterar med tiden i ett stort energislöseri. Ett slöseri som lätt kan undvikas genom att se till att rätt pump används till den aktuella applikationen. Ett slöseri som kan undvikas med rätt pump och styrning används och är injusterad korrekt.