Kontroll före idrifttagning El

För denna kurs tar vi endast in intresseanmälan och när tillräckligt antal har visat intresse går vi ut med förslag på kursdatum.

Varje företag ska i sitt egenkontrollprogram garantera att de följer elregeln och dokumenterar m.m. Följs inte detta så får man inte göra några elarbeten överhuvudtaget.

Om kursen
Efter varje elarbete, nyinstallation såväl som utbyte, så som installation, inkoppling eller utbyte av en pump, skall alltid Kontroll före idrifttagning utföras innan spänningen slås på. Denna kurs behandlar de föreskrifter som gäller för detta samt DEL 6 ur SS 436 40 00 som beskriver hur kontrollen skall utföras.

Enligt föreskrifterna gäller också att alla elarbeten i yrkesmässig verksamhet skall utföras enligt God elsäkerhetsteknisk praxis. Detta kan t.ex. ske genom att arbeta enligt SS‑EN 50110 Utg. 3.
Även denna standard och dess arbetsmetoder behandlas under kursen.

Båda kursavsnitten övas med hjälp av övningsfrågor och kontrollen övas även genom praktiska mätövningar på installationstavlor.

För denna kurs tar vi endast in intresseanmälan och när tillräckligt antal har visat intresse går vi ut med förslag på kursdatum. Kontakta helene.schultz@tebab.com med din intresseanmälan.