Uppförandekod

Pumpserviceföretagen har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper och det är för oss viktigt att de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och alla branschföreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper.

Uppförandekoden kan ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom Teknikföretagens Branschgrupper och dess branschföreningar.

Ta del av uppförandekoden här.