Begränsad auktorisation B

Denna utbildning ger dig de teoretiska kunskaper du behöver för att kunna söka Begränsad auktorisation B hos Elsäkerhetsverket.

Är du intresserad av Auktorisation B? Kontakta kansliet pumpserviceforetagen@tebab.com

Nytt datum beslutas när vi har fått in nog antal intresseanmälningar.

I lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Utbildningen Begränsad auktorisation B, som Servicesektionen anordnar, består av fem steg med två dagar i varje steg. Utbildningen är speciellt anpassad till pumpservicetekniker och fokuserar på det som är relevant, utan att utelämna de krav som krävs för att kunna få ut en Begränsad auktorisation B.

Förutom teorin krävs två års allsidig praktik från de elarbeten som auktorisationen avser. Denna praktik ska man kunna verifiera med:
Ett intyg från en auktoriserad person som man jobbat under eller från ett företags egenkontrollprogram som man arbetat inom.