Begränsad auktorisation B

Denna utbildning ger dig de teoretiska kunskaper du behöver för att kunna söka Begränsad auktorisation B hos Elsäkerhetsverket.

Läs mer om utbildningen genom att ladda ner program/inbjudan här

 

Utbildningen genomförs vid 5 tillfällen à 2 dagar vid varje tillfälle. Läs mer i utbildningsbladet vad varje kurstillfälle innehåller.

Kursdatum för 2024:

Steg 1: 13-14 juni
Steg 2: 21-22 augusti
Steg 3: 24-25 september
Steg 4: 15-16 oktober
Steg 5: datum ej bestämt än

Anmäl dig till utbildningen här

Ladda ner kursbladet här.

Det finns platser kvar till utbildningen – kontakta kansliet@pumpserviceforetagen.se

Kursavgift: 37 500 (medlemspris) för kursen komplett inkl måltider och fika samt kurslitteratur, exkl behörighet.

Vi erbjuder även separata steg för 7 500:- (medlemspris) för 2 dagar i mån av plats (då inte de ordinarie platserna som köps som hela paket tar upp alla platser).

Icke medlemmar Kursavgift: 47 000 kr eller 9 400 kr för separata steg.
Kursanmälan är bindande och fakturan för hela kursen kommer att faktureras innan
första kurstillfället. Kursdokumentation, fm kaffe, lunch och em kaffe ingår i avgiften.

Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.

I lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Utbildningen Begränsad auktorisation B, som Pumpserviceföretagen anordnar, består av fem steg med två dagar i varje steg. Utbildningen är speciellt anpassad till pumpservicetekniker och fokuserar på det som är relevant, utan att utelämna de krav som krävs för att kunna få ut en Begränsad auktorisation B.

Förutom teorin krävs två års allsidig praktik från de elarbeten som auktorisationen avser. Denna praktik ska verifieras med:

  • Ett intyg från en auktoriserad person som man jobbat under eller från ett företags egenkontrollprogram som man arbetat inom. Har du frågor kontakta helene.schultz@tebab.com