Tips om övriga externa utbildningar

 

Teknikföretagen anordnar kurser som är öppna för alla:

Läs mer om kurserna på Teknikföretagens hemsida.

 


Sveriges Byggindustrier anordnar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU

Läs mer på hemsidan.

 


Novo Utbildning anordar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU

Läs mer på hemsidan.

 

Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikation AB

Målgrupp; Befintliga chefer, ledare, teamledare, projektledare inom organisationen.

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) – utbildningen för dig som vill skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa av både dig själv och dina medarbetare.

DU ÄR ETT FÖREDÖME – och agerar utifrån en synliggjord värdegrund
DU INSPIRERAR OCH MOTIVERAR – i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet
DU KONFRONTERAR OCH STÖDJER – med gott syfte för både individen och organisationen

2023 års första tillfälle: UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) 8 – 10 mars + 4 maj, 2023

Pris: 23 900 kr, ex momsgenomförs som externat, inga andra kostnader tillkommer.

Information och anmälan

 

Branschutbildarna bedriver arbetsmiljökurser som BAS P/BAS U och SAM-BAM – Systematiskt Bättre Arbetsmiljö.

Läs mer på Branschutbildarnas hemsida om dessa kurser som de även erbjuder på distans.