Externa utbildningar

 

Teknikföretagen anordnar kurser som är öppna för alla:

Läs mer om kurserna på Teknikföretagens hemsida.

 


Sveriges Byggindustrier anordnar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU

Läs mer på hemsidan.

 


Novo Utbildning anordar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU

Läs mer på hemsidan.

 

Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikation AB

Målgrupp; Befintliga chefer, ledare, teamledare, projektledare inom organisationen.

UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL) – utbildningen för dig som vill skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa av både dig själv och dina medarbetare.

– Du är ett föredöme – och agerar utifrån en synliggjord värdegrund
– Du inspirerar och motiverar – i syfte att stimulera kreativitet och delaktighet
– Du konfronterar och stödjer – med gott syfte för både individen och organisationen

UTVECKLANDE LEDARSKAP
15 – 17 mars + 6 maj, 2022 Stockholm – externat 19 900 kr – fåtal platser kvar
10 – 12 maj + 20 juni, 2022 Stockholm – externat 19 900 kr
11 – 13 oktober + 5 december, 2022 Stockholm – externat 19 900 kr

Anmälan till kurs i Utvecklande Ledarskap

 

Branschutbildarna bedriver arbetsmiljökurser som BAS P/BAS U och SAM-BAM – Systematiskt Bättre Arbetsmiljö.

Läs mer på Branschutbildarnas hemsida om dessa kurser som de även erbjuder på distans.