Kurser i Pumpteknik

Det finns ett fåtal platser kvar till kurs i Pumpteknik! Först till kvarn.

Grundkurs i pumpteknik 27-28 april

Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier.

Fortsättningskursen sker efter grundkursens genomförande så att eleverna kan ta till sig kunskaperna bättre. Alla som anmäler sig till grundkursen blir per automatik anmälda till Fortsättningskursen.

Kostnaden för dessa två utbildningar är för medlemmar är 9 800 kr + moms (4 900 kr för grundkurs + 4 900 kr för fortsättningskursen).

Kostnaden för icke medlemmar är 12 250 kr + moms  (6 125 kr för grundkursen och 6 125 kr för fortsättningskursen).

Grundkurs i pumpteknik och fortsättningskurs i pumpteknik är kurser som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Grundkursen ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar. Den är dessutom starten på vägen till att bli av Pumpserviceföretagen diplomerad pumptekniker.

Grundkurs i pumpteknik kursinnehåll:
Pump översikt
Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
Pumpkurvor
Axeltätningar
Dimensionering
Specifik energi
Service av pumpar

 

Fortsättningskurs i pumpteknik 23-24 augusti 2022

Fortsättningskurs i pumpteknik genomförs en tid efter grundkursen. Om du anmäler dig till Grundkurs i pumpteknik blir du per automatik även anmäld till fortsättningskursen. Vi kommer att fakturera för båda kurserna i samband med grundkursen.

Kursen är till för er som redan genomfört grundutbildningen och kanske använt er kunskap under en tid och känner att ni gärna vill lära er mer.

Fortsättningskurs i pumpteknik kursinnehåll:
Repetition av grundkurs
Materialval för och nackdelar, målning, tätningar
ATEX
Installation av pumpar torrt/dränkbart
Styrning av pumpar
Förebyggande underhåll vibrationsmätning, laseruppriktning, systemkontroll
Felsökning plantätningar kapacitet, kavitation, vibrationer

Har du redan gått grundkurs och bara behöver gå fortsättningskursen anmäler du dig via anmälningslänken.

Inbjudan till Grundkurs i pumpteknik och Fortsättningskurs i pumpteknik

Anmälan är bindande (sista svarsdatum 2 mars) Det finns ett fåtal platser kvar, först till kvarn!

Anmäl dig direkt till pumpserviceforetagen@tebab.com