Kurser i Pumpteknik

Den uppskattade grund- och fortsättkningskursen i pumpteknik återkommer 2024. Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier. Grundkurs i pumpteknik och fortsättningskurs i pumpteknik är kurser som ingår för att bli diplomerad tekniker.

Vid anmälan till grundkursen blir du även per automatik anmäld till fortsättningskursen i pumpteknik. Om du redan gått grundkursen, vänligen notera att du endast anmäler dig till fortsättningskursen i din anmälan.

Anmälan till dessa kurser görs senast den 7 februari här.

Ta del av kursbladet.

Grundkurs, 13-14 mars 2024
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm
Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.00-16.30

Fortsättningskurs, 10-11 september 2024
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.
Dag 1: 09.00-16.30
Dag 2: 08.00-16.30

Medlemspris
Grund- och fortsättningskurs SEK 14 000
Endast fortsättningskurs SEK 7 000
Samtliga priser exkl. moms.

Icke medlemspris
Grund- och fortsättningskurs SEK 17 750
Endast fortsättningskurs SEK 8 750
Samtliga priser exkl. moms.

Måltider samt dokumentation ingår. Vid avbokning senare än sista anmälningsdatum eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Fakturering sker vid sista anmälningsdatum. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen på grund av för få deltagare.

Grundkurs i pumpteknik 13-14 mars 2024

Grundkursen ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar. Den är dessutom starten på vägen till att bli av Pumpserviceföretagen diplomerad pumptekniker.

Grundkurs i pumpteknik kursinnehåll:

 • Pump översikt
 • Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
 • Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
 • Pumpkurvor
 • Axeltätningar
 • Dimensionering
 • Specifik energi
 • Service av pumpar

Fortsättningskurs i pumpteknik 10-11 september 2024

Fortsättningskurs i pumpteknik genomförs en tid efter grundkursen och är till för dig som redan genomfört grundutbildningen och kanske använt din kunskap under en tid och känner att du gärna vill lära er mer. Om du anmäler dig till grundkursen i pumpteknik blir du per automatik även anmäld till fortsättningskursen. Vi fakturerar för båda kurserna i samband med grundkursen.

Fortsättningskurs i pumpteknik kursinnehåll:

 • Repetition av grundkurs
 • Materialval för och nackdelar, målning, tätningar
 • ATEX
 • Installation av pumpar torrt/dränkbart
 • Styrning av pumpar
 • Förebyggande underhåll vibrationsmätning, laseruppriktning, systemkontroll
 • Felsökning plantätningar kapacitet, kavitation, vibrationer

Har du redan gått grundkurs och bara önskar gå fortsättningskursen, vänligen notera detta när du anmäler dig via länken nedan.

Vid frågor, vänligen kontakta kansliet@pumpserviceforetagen.se.