Säljande Service

Vill du få verktyg att hantera olika kunder, förbättra kommunikationen och på så sätt öka din affär? Med ett professionellt kundbemötande och lyssnande kan vi bättre förstå kundens behov och vända klagomål till önskemål. Kanske upptäcker du, som tidigare kursdeltagare, att det finns utrymme till merförsäljning med säljande service som utgångspunkt.

Inget nytt datum är satt ännu. Är du intresserad av kursen hör av dig till kansliet.

Medlemspris: 6 500 kr ex moms
Pris för icke medlemmar: 8 125 kr ex moms

Kursen har max 15 platser. Först till kvarn!

På utbildningen säljande service går vi igenom vad som skapar värde för kunden, hur vi hittar det och levererar på de värdena. Genom ökad affärsförståelse kan vi gå från vad kunden vet till det kunden inte vet och på så sätt öka vår affär, samtidigt som vi kan se en naturlig merförsäljning i att ge varandra jobb som ökar nyttan för kunden.

Med ett positivt kundbemötande och ett bra lyssnande, kan vi i kundens klagomål vända dem till önskemål och se att även här finns en självklar äta och naturlig merförsäljning.

I utbildningen Säljande service, utgår vi ifrån tre dimensioner (aspekter) som säljare/kommunikatörer/servicetekniker – oavsett erfarenhet – nästan alltid ställs inför och måste kunna hantera:

 • Hur hantera och anpassa sig till olika kunder? (Psykologisk aspekt)
 • Hur förklara för olika kunder, så att kunden verkligen förstår och kan ta ett rimligt beslut? (Pedagogisk aspekt)
 • Hur övertyga, sälja in via olika hållbara och kraftfulla argument och tydliga bevis, för att få kundens acceptans? (Retorisk aspekt)
 • Utifrån dessa aspekter/situationer – som vi behandlar utifrån deltagarnas specifika behov och intressen – tränar vi under utbildningen på följande:
 • Effektivare kundkommunikation i olika situationer; att tänka utifrån och in och inte inifrån och ut.
 • Hur förhålla sig till kundens behov? Att övertyga, övertala eller överlista?
 • Produktorienterat alternativt kundorienterat sälj? Krav och konsekvenser.
 • Målgrupps- och kundperspektivet; hur få kunden att identifiera sig med säljaren och dess företag?
 • Hur tydliggöra tillförlitlighet hos produkten/tjänsten, kommunicera trovärdighet, få förtroende och tillit hos kunden?
 • Budskap och effekt. Verbal (språklig) och icke-verbal kommunikation; språk, kroppsspråk, gester, mimik och röst.
 • Argumentation och bevisföring. Verktyg – övning – träning och tillämpning.
 • Frågeteknik
 • Hur förklara så att andra förstår, och hur kvalitetssäkrar vi förståelsen?
 • Hantera invändningar – en invändning är en köpsignal
 • Avslutsteknik
 • Övning och tillämpning.

Teori i form av miniföreläsningar och praktik kommer att varvas. Övningar och tillämpningar bildar basen för dagen och kommer att resultera i att deltagarna får träna och tillämpa ett antal konkreta verktyg i olika situationer, som är hämtade från deras vardag. I samband med dessa får de feedback från kursledaren och övriga deltagare.

Lars är av branschen en mycket efterfrågad konsult inom Sälj, kundbemötande och retorik. Han har mångårig erfarenhet av utbildningar inom dessa områden samt av olika målgrupper inom olika branscher. En av hans stora styrkor är att anpassa upplägget helt och hållet utifrån behov, mål och målgrupp.