Schemaläsning El

För denna kurs tar vi endast in intresseanmälan och när tillräckligt antal har visat intresse går vi ut med förslag på kursdatum.

Kursen är tänkt för såväl tidigare Begränsad Auktorisation B elever som för andra med viss schemaläsningsvana vilka vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.
Som övningsmaterial under kursen kommer ett flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen att användas.

Intresseanmälan lämnas till helene.schultz@tebab.com.