Schemaläsning El

Kursen är anpassad för  dig som tidigare gått kursen Begränsad Auktorisation B eller andra med viss schemaläsningsvana som vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.

Som övningsmaterial under kursen används typiska exempel på scheman från pumpbranschen.

Inget nytt datum är satt för denna kurs.

Är du intresserad av att gå en sådan kurs, kontakta Pumpserviceföretagens kansli via e-post: kansliet@pumpserviceforetagen.se