Kurs i leveransavtal

Kursen behandlar leveransavtalen  NL, NU, NR, NLM och NLT.

Inget nytt datum är satt för denna kurs.

Är du intresserad av att gå en sådan kurs, kontakta Pumpserviceföretagens kansli via e-post: kansliet@pumpserviceforetagen.se