Utbildningar

Kurserna är öppna för alla såväl medlemmar och icke medlemmar. Medlemmar får ett fördelaktigare pris.

Pumpserviceföretagen anordnar ett flertal utbildningar, dessa finner du på vår hemsida och du kan anmäla dig via anmälningslänken för varje utbildning.

För att bli en diplomerad tekniker ska följande kurser i Servicesektionens regi genomföras med godkänt resultat:
Grundkurs pumpteknik
Fortsättningskurs pumpteknik

Genomgångna kurser inom Pumpserviceföretagen eller annan relevant utbildare, ex leverantör, med godkänt resultat i:
En valfri fortsättningskurs

När medlemsföretaget har en diplomerad tekniker så leder det till att medlemsföretaget blir certifierat.