Styrelse

Pumpserviceföretagens styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Niclas Caspersson, Grundfos AB, ordförande
E-post: ncaspersson@grundfos.com

Björn Nyberg, Nybergs El och Pumpservice AB
E-post: bjorn.nyberg@nep.se

Jonas Lindqvist, Askims Pump och Maskinteknik AB
E.post: jonas.lindqvist@askimspump.se

Benny Jonsson, Pumpsnabben AB
E-post: b.jonsson@river-group.com

Johan Westin, Elektroverkstaden KA AB
E-post: johan.westin@elektrov.se

Stefan Källström, Xylem Water Solutions AB
E-post: stefan.kallstrom@xylem.com

——————————————————————–

Är du intresserad av att engagera dig av styrelsearbete?
Meddela oss på kansliet så kontaktar vi dig.

kansliet@pumpserviceforetagen.se