Vill du ansöka om certifiering?

Vill du ansöka om Diplomering av tekniker och Certifiering av företag så kan du göra det här.

Skriv ut följande blanketter, fyll i och skicka in till kansliet.

Pumpserviceföretagen
c/o Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

eller skanna och skicka till kansliet@pumpserviceforetagen.se

Ansökan om diplomering av tekniker

Ansökan om diplomering av tekniker – alternativ regel

Ansökan om att bli ett certifierat företag

Checklista för ett certifierat företag