Fallskydd med inriktning Slutet utrymme

En utbildning för alla som arbetar i slutna utrymmen där det förekommer fallrisk.

Kommande kurstillfällen 2023 och 2024:

3 april 2024
19 september 2024

Anmälan gör du här!

Max 8 platser. Det är två kursledare till varje kurs om 8 personer.
Plats: Crux, Hållnäsgatan 3 i Uppsala
Pris: 3 490 kr exkl moms
Tid 08.00-16.00

Utbildningen arrangeras av Crux för Pumpserviceföretagens medlemmar. Crux lär ut metoder för att arbeta maximalt säkert samt hur räddning skall ske om olyckan ändå är framme. Stor vikt läggs på praktiska övningar för egen och kollegas säkerhet inklusive räddning. Praktiskt arbete med gasmätare, tripoder, kranarmar, vinschar, fasadstegar, takbryggor, rep med repbroms, stödlinor och räddningsblock ingår i utbildningen.

Målgrupp: Alla som arbetar i slutna utrymmen där det även förekommer risk för fall såsom, vattenverk, reningsverk, fjärrvärme, kemisk industri, silos, slamsugning, relining, serviceföretag, gruvor, fartyg, livsmedelsindustri, räddningstjänst med fler, och berörs av AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

Utbildningsinnehåll:

 • Lagar och föreskrifter
 • Riskbedömning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplaner
 • Arbetsmetoder
 • Ergonomi
 • Användning av personlig skyddsutrustning
 • Arbete med gasvarnare/personlarm
 • Kommunikation i slutna utrymmen

Praktiska övningar:

 • med fasta fallskyddssystem
 • med personlig skyddsutrustning
 • med mobila fallskydd, stödlina, falldämpare, repbroms etcetera.
 • upp/nerfirning vid räddning
 • användning av tripod, kran, mm

AFS 2014:43 ”Kemiska arbetsmiljörisker”

Reglerar Arbete i slutna utrymmen, som till exempel, cisterner, brunnar, silos eller bassänger. Ett arbete som ställer mycket höga krav på säkerhet, kunnande, riskbedömning och räddning.

AFS 1981:14 ”Skydd mot skada genom fall”

Fallskyddsutbildning där går vi igenom riskerna som finns i samband med klättring ner i brunnar, cisterner, upp på tankbilar mm. Ett slutet utrymme medför ofta även en direkt risk för fall.

AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete

Vi berör även delar av regelverket inom bygg och anläggning, vilket till och från även kan beröra arbete i slutna utrymme

Utbildningslängd: 1 dag med 2 instruktörer

I utbildningen ingår utbildningspärm, utbildningsbevis och att Crux tillhandahåller all säkerhetsutrustning vid de praktiska momenten. För mer information eller bokning kontakta oss på Crux, 0735-440376 , eller nedan.

Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB är sedan 2009 ISO-certifierade.