Byt, reparera, optimera eller komplettera din pump!

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val. Se filmen för att lära dig mer.

 

Visste du att:

  • Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning

Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i världen idag och många av dem drivs på ett ineffektivt sätt. Trots att pumpar står för 10% av världens elförbrukning slösas en stor del av energin bort. Felaktigt varvtal används vid drift eller fel pumpstorlek för den aktuella applikationen. De flesta pumpar körs t.ex. på ett fast varvtal dygnet runt, trots att behovet varierar kraftigt under dagen. Detta resulterar med tiden i ett omfattande energislöseri. Ett slöseri som lätt kan undvikas genom att säkerställa att rätt pump används till den aktuella applikationen.

  • Om alla övergick till pumpsystem med hög verkningsgrad skulle världens totala elförbrukning kunna reduceras med 4 %

Ett mindre välkänt faktum är att vi skulle kunna reducera av den globala elanvändningen med 4 % om alla pumpar i världen optimerades. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen i hushållen för en miljard människor och visar hur optimering av pumparnas verkningsgrad i stor utsträckning och med omedelbar effekt skulle kunna bidra till att bekämpa de globala klimatförändringarna.


Nyheter


Grundkurs i pumpteknik

Ett stort tack till alla deltagare som delade med sig av sin entusiasm och kunskap under dessa intensiva dagar! Ert

Byt, reparera, optimera eller komplettera din pump!

  Visste du att: Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i

Kravet för diplomering av tekniker har höjts!

För att bli diplomerad genom den ”alternativa” vägen som diplomerad tekniker så innebär det att teknikern måste genomföra en kunskapskontroll.

Jan Lundin (1942 – 2023)

Jan var en mycket engagerad föreningsmänniska och var en aktiv och drivande medlem i Servicesektionen som bildades hösten 2004 under