Lyckat års- och vårmöte!

Vi på Pumpserviceföretagen är glada över att kunna rapportera om ett framgångsrikt och inspirerande Års- och Vårmöte som nyligen ägde rum i Stockholm den 25-26 april 2024. I år hade vi det stora nöjet att arrangera mötet tillsammans med våra partners från Swepump, vilket ytterligare förstärkte samarbetsandan och gemenskapen inom branschen.

Mötet inleddes med en imponerande serie av arbetsgruppsmöten, där våra medlemmar fick en möjlighet att engagera sig i viktiga frågor och initiativ. Efter en välbehövlig lunch samlades vi sedan för en spännande rundvandring på Stockholms mässan och mässan Nordbygg, där vi fick utforska den senaste tekniken och innovationerna inom bygg- och fastighetssektorn.

Höjdpunkten på mötet var utan tvekan den följande dagen, då vi hade privilegiet att lyssna till en inspirerande föreläsning av Johan Svedberg från Procbid, en erkänd expert på offentlig upphandling. Johan delade med sig av ovärderliga insikter om grundläggande principer för offentlig upphandling och hur man praktiskt navigerar genom denna komplexa process.

Under det fortsatta mötet hade vi även möjlighet att diskutera samverkan mellan Pumpserviceföretagen och Swepump, samt att delta i en konstituerande styrelsemöte och gemensamma diskussioner om framtida samarbeten och initiativ.

Vi avslutade mötet med en trevlig gemensam lunch, där vi fortsatte våra givande samtal och knöt starkare band med våra kollegor och partners.

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare, talare och medarbetare som bidrog till att göra detta möte till en sådan framgång. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och att driva branschen framåt tillsammans!

 

Nyheter


Lyckat års- och vårmöte!

Mötet inleddes med en imponerande serie av arbetsgruppsmöten, där våra medlemmar fick en möjlighet att engagera sig i viktiga frågor

Grundkurs i pumpteknik

Ett stort tack till alla deltagare som delade med sig av sin entusiasm och kunskap under dessa intensiva dagar! Ert

Byt, reparera, optimera eller komplettera din pump!

  Visste du att: Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i

Kravet för diplomering av tekniker har höjts!

För att bli diplomerad genom den ”alternativa” vägen som diplomerad tekniker så innebär det att teknikern måste genomföra en kunskapskontroll.