Grundkurs i pumpteknik

Förra veckan genomförde Pumpserviceföretagen den efterfrågade teoretiska grundkursen i pumpteknik hos Teknikföretagen i Stockholm. Det är med stolthet vi delar att kursen var fulltecknad även i år, vilket är ett tydligt tecken på det stora intresset för att höja kompetensen i vår bransch och strävan efter att bli diplomerade tekniker.

Ett stort tack till alla deltagare som delade med sig av sin entusiasm och kunskap under dessa intensiva dagar! Ert engagemang är en nyckelkomponent i att driva branschen framåt och vi är oerhört tacksamma för er närvaro. Vi vill också rikta ett särskilt tack till våra fantastiska kursledare, Stefan Källström och Roger Widnersson från Xylem Sweden.

Läs mer om våra kurser och utbildningar här.


Nyheter


Lyckat års- och vårmöte!

Mötet inleddes med en imponerande serie av arbetsgruppsmöten, där våra medlemmar fick en möjlighet att engagera sig i viktiga frågor

Grundkurs i pumpteknik

Ett stort tack till alla deltagare som delade med sig av sin entusiasm och kunskap under dessa intensiva dagar! Ert

Byt, reparera, optimera eller komplettera din pump!

  Visste du att: Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning Det finns bokstavligt talat miljoner pumpar i

Kravet för diplomering av tekniker har höjts!

För att bli diplomerad genom den ”alternativa” vägen som diplomerad tekniker så innebär det att teknikern måste genomföra en kunskapskontroll.