Ny styrelse vald vid årsmötet 2023

Ny styrelse valdes vid årsmötet den 27 april 2023.
Den 26-27 april hade Pumpserviceföretagen års- och vårmöte hos Teknikföretagen i Stockholm. En ny styrelse valdes och består nu av följande ledamöter:

Niclas Caspersson, ordf                                                     2023-2025

Benny Jonsson, ledamot                                                   2023-2025

Björn Nyberg, ledamot                                                      2022-2024

Johan Westin, ledamot                                                      2023-2025

Jonas Lindqvist, Askims Pump & Maskinteknik                 2022-2024

Stefan Källström, nyval                                                      2023-2024

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här


Nyheter


Lyckat vårmöte!

Henrik Johansson och Daniel Övelius Hedin Bil lotsade oss igenom elbilsmarknaden, vad som är på gång och vilka möjligheter det

Ny styrelse vald vid årsmötet 2023

Ny styrelse valdes vid årsmötet den 27 april 2023. Den 26-27 april hade Pumpserviceföretagen års- och vårmöte hos Teknikföretagen i

Ny i styrelsen för Pumpserviceföretagen

Jonas är VD på Askims Pump och Maskinteknik. Jonas ersätter Stefan Ström, VD på Pumpteknik som avslutar sitt uppdrag i

Pumpbolaget Sverige AB ny medlem i föreningen!

Pumpbolaget Sverige AB som har sitt säte i Södertälje är nu medlem i föreningen. Fredrik Olsson har tidigare varit styrelsemedlem