Workshop/styrelsemöte 1 sept

Pumpserviceföretagens styrelse sammanträder samt har en workshop den 1 sept kl 10.00-17.00 hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.