Vårmöte den 28 maj

Servicesektionens vårmöte äger rum den 28 maj kl 09.00-12.00. Vi planerar att genomföra även detta möte digitalt via Microsoft Teams.

Program
09.00-10.45 Vårmöte
10.45-11.00 Kaffepaus
Föredrag – Kompetensförsörjning kl 11.00-11.45
Mats Andersson, expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen Näringspolitik
Elin Östblom, kommunikatör, Teknikföretagens Näringspolitik

Anmäl dig till mötet här senast den 14 maj. Inbjudan har skickats ut till samtliga medlemmar.
Har du inte fått inbjudan eller vill ta med en potentiell medlem? Kontakta kansliet för anmälan samt för att ta del av dagordning och handlingar