Styrelsemöte 17 sept

Servicesektionens styrelse sammanträder den 17 sept kl 08.00-11.00. Kallelse och dagordning skickas ut i vanlig ordning till styrelsen innan mötet.