Höstmöte 3 nov 2020

Servicesektionens höstmöte äger rum den 3 november och sker denna gång online, via Microsoft teams. Har du inte fått inbjudan? Kontakta oss på kansliet serviceektionen@tebab.com

Höstmötet 10.00-12.00

Föredrag 13.00-13.40  ”Pumptillverkarens roll i en alltmer digital värld” Fredrik Östbye, Grundfos