Höstmöte 2024

Pumpserviceföretagens höstmöte äger rum den 20-21 november.

Mer information kommer att skickas ut till samtliga medlemmar efter sommaren.