Fortsättningskurs i pumpteknik

Fortsättningskurs i pumpteknik äger rum den 10-11 september hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Läs mer om kursen här.