Extra informationsmöte

Syftet med detta möte är att diskutera om Servicesektionen ska bilda en egen förening eller fortsatt vara en del av branschföreningen Swepump

Anledningen till att detta har kommit upp just nu är strukturförändringar som vårt kansli på Teknikföretagens Branschgrupper har föreslagit att vi ska göra, och som vi kommer att informera om.

Väljer medlemmarna att Servicesektionen ska vara en egen förening så kommer mötet övergå i ett möte där vi bildar föreningen

  • Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
  • Beslut om föreningens namn
  • Presentation av föreningens arbete nu och framåt
  • Anta stadgar
  • Genomgång och beslut om modell för medlems- och serviceavgifter (budgeten beslutas på ordinarie höstmöte)
  • Val av styrelse
  • Genomgång av mallen för medlemsansökan, som är en formaliafråga eftersom alla medlemmar behöver bli medlemmar i den nya föreningen från 1 januari 2022
  • Övriga frågor
  • Mötet avslutas

Mötet sker via Microsoft Teams. Har du inte fått länken kontakta gärna helene.schultz@tebab.com