Elinstallation Begränsad Behörighet BB1

Servicesektionen inbjuder dig till elkursen ”Elinstallation Begränsad Behörighet BB1” som kommer att genomföras i  Stockholm. Kursen omfattar 5 steg, med två dagar i varje steg. Kursen  är speciellt anpassad för pumpservicetekniker och har störst fokus där det är relevant utan att förbise något av de krav som ställs för att få ut BB1-behörighet.

Eftersom utbildningskraven för de olika behörigheterna inte kommer att ändras då elsäkerhetslagen och de nya föreskrifterna träder ikraft 2017-07-01 kommer denna utbildning även att vara giltig för att kunna söka Auktorisation B som det kommer att heta enligt de nya föreskrifterna.

Denna kurs ger dig de teoretiska kunskaperna och för att erhålla BB1- behörigheten krävs dessutom två års allsidig praktik från elarbeten som behörigheten avser. Det betyder att man ska jobba under en person som har lägst BB1 behörighet.

Inbjudan till Elinstallation Begränsad Behörighet BB1