Års- och vårmöte 9-10 juni

Pumpserviceföretagens års- och vårmöte äger rum den 9-10 juni och Xylem i Emmaboda är värd för mötet!
Vi kommer att genomföra dessa dagar tillsammans med Swepump med företagsbesök, föreläsningar och gemensam middag . Års- och vårmötet har vi separat endast för Pumpserviceföretagens medlemsföretag.

Detaljerat program skickas ut i vår!