Års- och vårmöte 9-10 juni

Pumpserviceföretagens års- och vårmöte äger rum den 9-10 juni och Xylem i Emmaboda är värd för mötet!
Vi kommer att genomföra dessa dagar tillsammans med Swepump med företagsbesök, föreläsningar och gemensam middag . Års- och vårmötet har vi separat endast för Pumpserviceföretagens medlemsföretag.

Torsdag den 9 juni
11:00                                          Pumpserviceföretagen och Swepumps styrelser diskuterar samarbetet mellan föreningarna
12:00                                          Lunch på Xylem, Visitor Centre, Stålvägen, Lindås
13:00                                          Information och rundvandring på Xylem
15:00                                          Besök på serviceverkstaden
16:20                                          Avslut och resa till Kosta Boda Hotell, Stora Vägen 75, Kosta
17:00                                          Aktivitet – Get the Point
19:00                                          Middag, Hytt Sill

Fredag den 10 juni
08:30                                          Årsmöte på hotellet
10:00                                          Fika
10:30                                          Föredrag Växjö kommun – hur Växjö som kommun jobbar med      hållbarhet och cirkulärt tänkande och målen i Agenda 2030”.
11:30                                          Lunch
13:00                                          Konstituerande styrelsemöte