Års- och vårmöte 2024

Vi har glädjen att bjuda in dig till Pumpserviceföretagen års- och vårmöte som äger rum i Stockholm den 25-26 april 2024, i samband med Nordbygg. Detta år kommer mötet att hållas tillsammans med Swepump och vi ser fram emot en givande gemenskap.

Vi vill också slå ett extra slag för årets inbjudna talare Johan Svedberg från Procbid som är en av Sveriges ledande experter på offentlig upphandling!

Under 90 minuter kommer Johan att informera om grundläggande principer för offentlig upphandling och hur man praktiskt går till väga. Några punkter som Johan kommer att lyfta är:

  • Grundläggande principer för offentlig upphandling – viktigast av allt!
  • Ramavtal och avrop – hur får du avtalet och hur maximeras försäljningen
  • Kravspecifikationen – hjärtat i affären
  • Prövning av anbud – vad bedöms i affären, är det bara pris?
  • När kan man sälja direkt?
  • Överprövning – viktigt även om du inte själv överprövar.

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Program 25 april

10.00 – 11.30  Arbetsgruppsmöten

11.30- 12.00    Lunch hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Observera att för de som inte ingår  i en arbetsgrupp börjar dagen på Nordbygg kl. 13.00.

12.00-13.00     Resa till mässan, ex pendeltåg

13.00-17.00     Vi startar med en gemensam rundvandring på Nordbygg, samling vid Wilos monter A05:21. Därefter fri aktivitet på mässan.

18.30                Middag på Mornington Hotell, Nybrogatan 54.

Program 26 april

08.30-10.00      Pumpserviceföretagens års- och vårmöte

10.00-10.15      Pumpserviceföretagens konstituerande styrelsemöte

10.15 -10.30     Fika

10.30-12.30      Swepump och Pumpserviceföretagens gemensamma möte

Föreläsning:
Samverkan mellan föreningarna framåt, kansliet
LOU – Ur ett praktiskt perspektiv, Johan Svedberg, Procbid

12.30                 Vi avslutar med en gemensam lunch hos Teknikföretagen

Svara gärna om ditt deltagande senast den 8 april.