Års- och vårmöte 2024

Pumpserviceföretagens års- och vårmöte äger rum i Stenungsund den 25-26 april 2024. I år sker mötet gemensamt med Swepump.

Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar i vår. Ta gärna med några kollegor!