Bra deltagande på kursen!

Fortsättningskurs i Pumpteknik genomfördes den 3-4 okt!

Det var ett stort antal deltagare vid detta kurstillfälle.  Kursen ingår i diplomering av tekniker vilket sedan leder till att företaget har möjlighet att certifieras. Servicesektionens mål är att utbilda och höja kompetensen inom pumpbranschen.


Nyheter


Lyckat vårmöte!

Henrik Johansson och Daniel Övelius Hedin Bil lotsade oss igenom elbilsmarknaden, vad som är på gång och vilka möjligheter det

Ny styrelse vald vid årsmötet 2023

Ny styrelse valdes vid årsmötet den 27 april 2023. Den 26-27 april hade Pumpserviceföretagen års- och vårmöte hos Teknikföretagen i

Ny i styrelsen för Pumpserviceföretagen

Jonas är VD på Askims Pump och Maskinteknik. Jonas ersätter Stefan Ström, VD på Pumpteknik som avslutar sitt uppdrag i

Pumpbolaget Sverige AB ny medlem i föreningen!

Pumpbolaget Sverige AB som har sitt säte i Södertälje är nu medlem i föreningen. Fredrik Olsson har tidigare varit styrelsemedlem