RiskBapp

Idag kl. 16:00 är vi tvungna att starta om den server som RiskbApp använder pga. den i medier uppmärksammade svagheten i OpenSSL (http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbleed_bug).

Detta är ett arbete som tar ca 10 minuter. Syftet är att åtgärda den svaghet som finns i OpenSSL så att användarna inte påverkas.


Nyheter


Jan Lundin (1942 – 2023)

Jan var en mycket engagerad föreningsmänniska och var en aktiv och drivande medlem i Servicesektionen som bildades hösten 2004 under

Kansliets bemanning under sommaren!

Återkopplingen kan i och med semestertider dröja lite. Mejla kansliet@pumpserviceforetagen.se då når du oss alla tre på kansliet (Sara, Heléne

Vatten2023

Biljetterna till konferensen, utställningen samt konferensprogrammet har nu släppts! All information om mötesplatsen finner du här: Vatten2023 Säkra din plats

Lyckat vårmöte!

Henrik Johansson och Daniel Övelius Hedin Bil lotsade oss igenom elbilsmarknaden, vad som är på gång och vilka möjligheter det