RiskBapp

Idag kl. 16:00 är vi tvungna att starta om den server som RiskbApp använder pga. den i medier uppmärksammade svagheten i OpenSSL (http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbleed_bug).

Detta är ett arbete som tar ca 10 minuter. Syftet är att åtgärda den svaghet som finns i OpenSSL så att användarna inte påverkas.


Nyheter


Lyckat vårmöte!

Henrik Johansson och Daniel Övelius Hedin Bil lotsade oss igenom elbilsmarknaden, vad som är på gång och vilka möjligheter det

Ny styrelse vald vid årsmötet 2023

Ny styrelse valdes vid årsmötet den 27 april 2023. Den 26-27 april hade Pumpserviceföretagen års- och vårmöte hos Teknikföretagen i

Ny i styrelsen för Pumpserviceföretagen

Jonas är VD på Askims Pump och Maskinteknik. Jonas ersätter Stefan Ström, VD på Pumpteknik som avslutar sitt uppdrag i

Pumpbolaget Sverige AB ny medlem i föreningen!

Pumpbolaget Sverige AB som har sitt säte i Södertälje är nu medlem i föreningen. Fredrik Olsson har tidigare varit styrelsemedlem