Höstmöte 27-28 oktober

Pumpserviceföretagens höstmöte äger rum hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm den 27-28 oktober 2022.

Inbjudan och program skickas ut i höst!

Välkomna!