Lager och smörjning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation/utbyte av pumpar i fastigheter och
industrier. Detta är en två-dagars Grundläggande lagerutbildning. Observera att vid denna kurs går vi inte igenom tätningar av lager.

Lager och smörjning är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Kursinnehåll:
Allmän lagerkännedom
Monteringsförberedelser
Montering- och demonteringsmetoder
Smörjning
Lagerskador
Praktiska övningar

Kursen arrangeras av Sverull ElektroDynamo AB. Anmälan till kursen gör du via Sverulls hemsida:

Sverull utbildning

När du har gått kursen ber vi dig att skicka in diplom till servicesektionen@tebab.com på genomförd utbildning så att vi kan notera att du genomfört kursen med godkänt resultat. Kursen ingår i steget att bli diplomerad tekniker.