Workshop/styrelsemöte

Pumpserviceföretagens styrelse genomför en workshop den 26 januari.

Mötet äger rum hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.