Styrelsemöte 16 juni

Pumpserviceföretagens styrelse sammanträder den 16 juni kl 12.00-20.00.

Mötet sker hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.